Vizsga videók

Jabina Gandor BH-vizsga

Jabina Gandor IPO1.(A) nyomkövetés

Jabina Gandor IPO1.(B) engelemes

Jabina Gandor IPO1.(C) őrző-védő

Jabina Gandor IPO2.(A) nyomkövetés

Jabina Gandor PIO2.(B) engedelmes

Jabina Gandor IPO2.(C) őrző-védő

Haus Aqarius Raptor(Szikra) BH-vizsga

Haus Aquarius Robinson(Rocky) BH-vizsga

BH-vizsga forgalmi teszt